• MarGetting

5 บทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า - Buying Roles


Buying Roles  บทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการ


สำหรับในตลาด B2C (Business to Consumer) แล้ว สิ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของสินค้า ต้องคำนึงถึง คือ บทบาทต่างๆของผู้บริโภค ที่จะส่งผลต่อการซื้อสินค้าเรา ... เพราะทุกคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน นักการตลาดจึงจำเป็นต้องหาคนแต่ละกลุ่มให้เจอ และสื่อสารข้อความทางการตลาด ให้เหมาะสมและตรงกับกลุ่มคนนั้น 


มาทำความรู้จักกับบทบาทของผู้บริโภคกัน (สำหรับตลาด B2C)  ผู้บริโภคจะมี 5 บทบาท(หน้าที่) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการของเรา แบ่งได้เป็น 


1. ผู้ริเริ่ม (Initiator)


คือ ผู้ที่เป็นคนเริ่ม หรือทดลองในการซื้อสินค้า เป็นคนแรกๆ (ซึ่งก็คือ ลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่มีการซื้อสินค้า เมื่อมีการออกวางขายใหม่)  ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่มผู้ริเริ่มนี้ จะเป็นวัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่ชอบลองของแปลกใหม่ ชอบความแตกต่าง ท้าทาย


ตัวอย่างเช่น : กลุ่มผู้ริเริ่มของแบรนด์ Apple คือ กลุ่มคนที่ไปยืนต่อแถวตอนเช้าตรู่หน้า iStudio หลังจากการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่วางขาย เพราะเขาต้องการเป็นเจ้าของสินค้าอันใหม่ก่อนใคร และต้องการลองสินค้าใหม่ก่อนใคร 

2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer)


คือ ผู้ที่มีอิทธิพล หรือมีแรงจูงใจ ต่อการตัดสินใจซื้อ ที่จะส่งผลกับคนอื่นๆ กลุ่มคนนี้ อาจจะเป็นลูกค้าเรา หรือไม่เป็นลูกค้าของเราก็ได้ แต่คนๆนี้จะมีอิทธิพลต่อสินค้าเราทางตรง

ซึ่งกลุ่มคนผู้มีอิทธิพลนี้ เจ้าของสินค้า(แบรนด์) จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และต้องหากลุ่มคนนี้ให้เจอ เพราะพวกเขาสามารถส่งผลในทางดีและทางไม่ดีต่อลูกค้า หรือผู้บริโภคคนอื่นได้อย่างมาก , จึงต้องมีการทำการตลาดแบบ Influencer Marketing คือ การดึงคนกลุ่มนี้มาบอกต่อสินค้าในทางที่ดี ให้กับผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ได้เชื่อมั่น จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือการมีชื่อเสียง จึงทำให้เขาได้เป็นผู้มีอิทธิพล

3. ผู้ตัดสินใจ (Decider)


คือ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น หรือการมีส่วนรวมในการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อสินค้า

ตัวอย่างสินค้า เช่น รองเท้านักเรียน , ลูก คือ ผู้ตัดสินใจในการเลือกยี่ห้อ รูปทรง ขนาด ที่ลูกชอบ ส่วนพ่อแม่ มีบทบาทเป็นผู้ซื้อ เท่านั้น 

4. ผู้ซื้อ (Buyer)


คือ ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น จริงๆ (หรือเป็นผู้ที่จ่ายตัง นั้นเอง) 

ตัวอย่างสินค้าที่เห็นได้ชัดเจน คือ ขนม ของฝาก ที่เราชอบซื้อไปฝากคนอื่น ตัวเรา คือ ตำแหน่ง ผู้ซื้อ(Buyer) ส่วนผู้ที่ได้รับของฝาก ก็คือ ผู้ใช้ (User) นั้นเอง  จึงมีคำพูดที่เกี่ยวกับบทบาทของคนสองกลุ่มนี้ ว่า “ คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ “

5. ผู้ใช้ (User)

คือ ผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้น (หรือ ผู้บริโภค ตัวจริง)

แต่สรุปแล้ว : คน 1 คน ไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่แค่บทบาทเดียวหรือกลุ่มเดียว แต่สามารถเป็นได้หลายกลุ่ม ทุกกลุ่ม ทุกบทบาทก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น ประเภทสินค้า , ข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ สถานะ อายุ อาชีพ รายได้ ฯ) , พฤติกรรมส่วนตัว และปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ฯ​​


Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter