• MarGetting

5 ขั้นตอนการทำสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์

ส่วนใหญ่โฆษณาที่เราเห็นๆกันในทีวีนั้น เบื้องหลังจะมีจุดประสงค์ที่แอบแฝงอยู่  ซึ่งจะเห็นว่าบางโฆษณาดูแล้วจำได้ว่าเป็นสินค้าอะไร หรือบางโฆษณาดูแล้วอยากออกไปซื้อสินค้าทันที ซึ่งต้องบอกว่า มันมีกลยุทธ์ที่ถูกสร้างโดยนักการตลาดอยู่เบื้องหลัง

ส่วนขั้นตอนหรือแผนงานในการที่จะทำสื่อโฆษณา ว่าต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งเจ้าของธุรกิจเล็กๆหรือนักการตลาด ก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มาร์ดูกัน ... 


1. กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)

อันดับแรก คุณจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ และวัดผลได้จริง ในการทำสื่อโฆษณา ซึ่งวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ คือด้านการสร้างการรับรู้ (Awareness) - คือ ต้องการสร้างการรับรู้ การมองเห็น ความคุ้นเคย การจดจำ ให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นไปในลักษณะ นามธรรมด้านการสร้างผลลัพธ์โดยตรง (Action) - คือ ต้องการสร้างผลลัพธ์ ที่วัดผลได้เป็นตัวเลข ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยอดการสั่งซื้อ การสมัครสมาชิก การดาวโหลด การจอง การติดต่อ ฯฉะนั้น คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ ของสื่อโฆษณาให้ถูกก่อนว่า ต้องการแบบไหน , ดังนั้น 1 สื่อหรือ 1 คอนเทนหรือ 1 โพส ควรจะมีแค่วัตถุประสงค์ด้านเดียว ไม่ควรมีวัตถุประสงค์หลายๆด้านรวมกัน เพราะจะทำให้การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ สุดท้ายก็เปล่าประโยชน์

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหา

เมื่อกำหนด Objcectives แล้ว ก็มากำหนดกลุ่มเป้าหมาย ว่าใคร ควรที่จะเป็นผู้รับสื่อนั้น ซึ่งก็สามารถระบุได้เป็น ตามด้านต่างๆ เช่น Geographic , Demographic ,  Lifestyle , Behaivor หรือปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น สื่อโฆษณาสำหรับลูกเก่า หรือสื่อโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ > หลังจากนั้น จึงสร้างเนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนด

3. เลือกสื่อที่ตอบโจทย์

สื่อที่สร้างมาแล้ว จะได้ผลหรือไม่ได้ผล ก็อยู่ที่ช่องทางของการสื่อสารด้วย การเลือกสื่อที่ตอบโจทย์ จึงต้องวิเคราะห์ถึงว่า สื่อนั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดได้หรือไม่ และงบประมาณของสื่อนั้น เรายอมรับได้หรือไม่ ซึ่งก็แบ่งเป็น  Paid Media , Owned Media , Earn Media  (ตามโพสที่เคยบอกไปแล้ว ลองศึกษากันดู)

4. เพิ่มตัวช่วย หรือเครื่องมือในการสื่อสาร

ข้อนี้อาจจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติม ที่จะทำให้การสื่อสารของเรา มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือได้ผลที่ดีกว่าปกติ เป็นเทคนิคการสร้างสื่ออื่นๆ มาช่วยโปรโมทสื่อหลักอีกทาง (ทางการตลาดเรียกว่า Integrated Marketing Communication, IMC) เช่น จุดประสงค์ของสื่อ คือ ต้องการสร้างการรับรู้ โดยจะลงโฆษณาในทีวี แต่เราก็เพิ่มตัวช่วย โดยการเอาสื่อที่ทำแล้วนั้น มาลงในออนไลน์ youtube หรือจ้างInfluencer แชร์คลิปต่อก็ได้ ... นี้จึงเป็นการผสมผสานสื่อหลายๆช่องทาง ให้เข้าด้วยกัน โดยผ่านคอนเทนต์เดียว แต่ต้องอย่าลืมว่า กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มเดียวกันนะ

5. การวิเคราะห์และวัดผล

สุดท้ายเราต้องกลับมาดูว่า สื่อที่เราทำไปนั้น มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้นำไปแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป โดยการวิเคราะห์จะต้องนำ วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มาเป็นเกณฑ์ แล้วจึงเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ เช่น วัตถุประสงค์ คือ ต้องการสร้างการรับรู้ในสื่อ การวัดผลก็ควรจะพิจารณาจากยอดวิว ยอดผู้ชม หรือฟีดแบค หรือ วัตถุประสงค์ คือ ต้องการสร้างผลลัพธ์ จากการสมัครสมาชิก การวัดผลก็ต้องวัดจากจำนวนคนที่มาสมัคร จากสื่อนั้นๆ

ซึ่งจุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ผลาด คือ การวิเคราะห์จากผลลัพธ์อย่างเดียว เช่น เอาเงินที่ลงทุน มาเปรียบเทียบกับยอดขาย ซึ่งไม่ได้เอาวัตถุประสงค์ที่เราตั้ง มาวิเคราะห์ด้วย ทำให้ผลลัพธ์ที่ตั้งมันก็ผิดประเด็นไป เพราะบางที่มันอาจจะขาดทุนในด้านตัวเงิน แต่สินค้าของคุณมีการพูดถึงกันอย่างมากในตลาดไปแล้ว และอาจสร้างกลับมาเป็นยอดขายภายหลังก็ได้ ฉะนั้น วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ของการสื่อ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นะครับ 

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter