• MarGetting

ทำไมต้องการตลาดแบบ Blue Ocean

" การไม่แข่งกับใคร คือ การแข่งที่เราจะไม่มีวันแพ้ " เช่น ถ้ามีคนสมัครแข่งวิ่ง คือ เราคนเดียว ยังไงเราก็ได้เหรียญทอง / แล้วถามว่าจะทำยังไง ที่จะไม่ให้คนอื่นมาสมัครแข่งกับเราล่ะ


คำตอบง่ายๆ คือ คุณก็สร้างสนามแข่งของคุณเองซิ > เหมือนกับการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ต้องแข่งขันกับใคร คือ Blue Ocean Strategy (กลยุทธ์น่านน้ำสีนำ้เงิน) 

โดยทั่วไป นักการตลาดจะแบ่งลักษณะของตลาดเป็น 2 แบบ คือ Red Ocean และ Blue Ocean 

☑ ซึ่ง #RedOcean หมายถึง น่านน้ำสีเลือด (แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า โหดเลือดสาดขนาดไหน) ปลาในน่านน้ำนี้ถูกจับไปแล้วจำนวนมาก จนทำให้น้ำกลายเป็นสีแดงเหลือด เปรียบเสมือนมีผู้บริโภคที่มีจำนวนจำกัด แต่ผู้ผลิตมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น ตลาดร้านกาแฟสดทั่วไป 

☑ ส่วน #BlueOcean หมายถึง น่านน้ำสีน้ำเงิน เป็นน่านน้ำที่สดใหม่ ปลาเยอะ ยังไม่มีใครลงมาจับมาก เปรียบเสมือนมีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากอยู่ และยังผู้ผลิตมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่ต้องให้ความสนใจคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น ตลาดร้านกาแฟแบบ cat cafe (เห็นไหมว่าเป็นตลาดร้านกาแฟเหมือนกัน แต่อาจจะเลือกน่านน้ำและปลาที่จับต่างกันได้ ก็จะทำให้เราไม่มีคู่แข่ง หรือคู่แข่งน้อย)

☑ Concept ของกลยุทธ์ที่จะเข้าไปอยู่ในตลาด Blue Ocean คือ การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง (Product Differentiation) การสร้างความต้องการแบบใหม่ (New Demand) หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับธุรกิจ (Innovation) ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำตลาดใน Blue Ocean ยังไงก็คือ ***ลูกค้า (ไม่ใช่คิดแต่จะสร้าง Product ที่แปลกใหม่แตกต่างมากเกินไป แต่ลูกค้าไม่ต้องการ = ก็เท่ากับว่า ไปอยู่ในน่านน้ำสีน้ำเงินของขั้วโลกเหนือ ที่ไม่มีปลาให้จับนั้นเอง) 

เคสตัวอย่างที่เห็นชัด คือ รถยนต์ไฟฟ้า Tesla ที่ใช้ความแปลกใหม่รวมถึงใช้นวัตกรรม ในการสร้างความแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเดิม (แต่ตอนนี้ความต้องการของผู้บริโภคยังไม่มาก เขากำลังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคอยู่ ซึ่งในอนาคตผมว่ามาแน่นอน) และจะกลายเป็นเบอร์ 1 ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า เพราะเขามาทิ้งสมอก่อน

โดยข้อดีของการอยู่ในตลาด Blue Ocean คือ  ☑ การไม่มีคู่แข่ง เราจะเป็นเบอร์ 1 ของตลาด (มีผลต่อชื่อเสียงและแบรนด์) ☑ สามารถกำหนดราคาสินค้าให้สูงได้ตามต้องการ (ก็เพราะไม่มีคู่แข่งให้เปรียบเทียบ) ☑ มาก่อนได้เปรียบ (จะได้เปรียบจากการกีดกันทางการค้าจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาได้)

สรุปแล้ว Blue Ocean ต้องหาตลาดใหม่ให้ได้ก่อน จึงสร้างสินค้าหรือบริการต้องแตกต่างจากที่อื่นๆ และต้องมีความต้องการของผู้บริโภคด้วย

✖ ไม่ยึดติด  ไม่ว่าจะน่านน้ำไหน เมื่อมีปลาให้จับเยอะ คนก็จะเริ่มแห่กันไปที่นั้น และทำให้ Blue Ocean กลายเป็น Red Ocean แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ > ฉะนั้น เราจะต้องพัฒนาสินค้าต่อไปเรื่อยๆ และปรับเปลี่ยนการตลาดไปตามผู้บริโภค เพราะผมเชื่อว่าในโลกนี้ มีน่านน้ำอยู่ไม่จำกัด อยู่ที่ว่าคุณจะหาเจอน่านน้ำของคุณเองเจอไหม ... 

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter