• MarGetting

มุมมองของ นักธุรกิจ VS ผู้ประกอบการ

🔎 มุมมองของความเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการ / เราคือใคร ?

💭 ถ้าพูดถึงมุมมองของนักธุรกิจ (#Businessman)


ก็มักจะคิดถึงเรื่องการเงิน การลงทุน การจัดการโปรเจค ฯ

ซึ่งก็คือ มองในด้านตัวเลข หรือผลกำไร ที่คาดว่าจะได้รับเป็นหลัก


ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าเงิน จาก 50 บาท เป็น 300 บาท จะทำได้อย่างไร มีวิธีการยังไง ?

เช่น การผลิตเสื้อมาสกรีนขาย เป็นต้น


จะเห็นว่าเป็นการมองที่การเพิ่มมูลค่า(หรือตัวเลขก่อน) > จากนั้น ค่อยไปหาวิธีการ ที่จะสามารถสร้างตัวเลขนั้นให้เกิดขึ้น ...

💭 แต่ถ้าในมุมของผู้ประกอบการ (#Entrepreneur)


มักจะคิดถึงการสร้างสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ฯ

หรือก็คือ มองในด้านการตอบสนอง การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นหลัก


จากกรณีตัวอย่างเดียวกัน


เอ๊ะ ! ถ้าขายเสื้อสกรีนเฉยๆ สินค้าเราก็คงไม่ต่างอะไรกับสินค้าของคนอื่น

เราจึงคิดว่า อยากทำให้คนที่ได้รับเสื้อนั้น ได้รู้สึกถึงความพิเศษเฉพาะบุคคล และสร้างคุณค่าทางใจ ที่หาไม่ได้จากเจ้าอื่น

ดังนั้น เราจะนำเสื้อไปให้ดารา ศิลปิน เซนต์ชื่อกำกับเพิ่มให้ สำหรับผู้ที่ได้รับ หรือประมูลซื้อไป เป็นต้น


นี้แหละ คือ การมองถึงการสร้างคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับก่อน > แล้วเดี๋ยวมูลค่า มันจะตามมาเอง (ถ้าสร้างคุณค่าได้ถูกต้องนะ) ...

☑️ ไม่มีฝั่งไหนผิดหรือถูก และเราไม่แนะนำให้เลือกข้าง แต่จงเป็นได้ทั้งสองข้าง


เพราะการเลือกข้าง หรือจำกัดนิยามให้ตัวเราเพียงด้านเดียว จะทำให้เราติดกับดักมุมมองแบบเดิมๆ ...


ซึ่งบางครั้ง การทำการตลาดหรือทำธุรกิจ ถ้าเราหวังผลกำไร(ดูตัวเลข)เพียงอย่างเดียว จนลืมมองในด้านของผู้บริโภค หรือผู้มีส่วนใดส่วนเสียกับธุรกิจ ก็อาจจะไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตัวธุรกิจได้ เพราะการไม่มีคุณค่าในตัวเอง ...


หรือถ้ามองเฉพาะในการสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคด้านเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเลขทางธุรกิจ หรือมูลค่าทางตลาดที่แท้จริง ธุรกิจหรือสินค้าและบริการนั้น ก็อาจจะไปต่อได้ยาก ...


อย่างเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะอาจจะมองในการสร้างคุณค่า การตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคมากเกินไป โดยไม่ดูว่าโมเดลนั้น จะสามารถสร้างมูลค่าในทางการตลาดได้จริงหรือไม่ นั้นเอง ...

📌 สุดท้าย ในการทำธุรกิจ บางจังหวะต้องมองในแง่ของนักธุรกิจ หรือบางช่วง ก็ต้องมองในมุมแบบผู้ประกอบการ ...


ฉะนั้น เราสามารถเป็นทั้งสองคน (2 in 1) เพราะคำว่า นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ มันก็แค่ชื่อเรียกประกอบ เท่านั้น ...


แต่สิ่งที่บ่งบอกในขณะนั้น ว่าเป็นเราใคร ก็คือ มุมมอง นั้นเอง ...