• MarGetting

Concept to Marketplace คืออะไร

เมื่อตั้งธงถูก วีธีการจะมาเอง ... ธงที่ว่า ก็คือ แนวคิด ...

เหมือนกับหลักการตลาดที่ชื่อว่า Company Orientation to Marketplace หรือการกำหนด #Concept to #Marketplace


กล่าวคือ เป็นแนวคิดของการนำจุดแข็งของบริษัท มากำหนดเป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาด หลักการนี้อาจจะเก่า แต่ก็ยังใช้ได้ผลเสมอ เพราะจริงๆแล้ว มันเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและการสร้างจุดยืนให้ตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรจะต้องทำอยู่แล้วในการทำ #SWOT Analysis โดย Concept ของธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็นหลายแบบ ได้แก่ 


☑ The #Production Concept

คือ เน้นการผลิต ผลิต และผลิต โดยการทำยังก็ได้ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุด โดยคำนึงถึงการทำให้ต้นทุนต่ำ (low cost) และผลิตให้ได้เยอะที่สุด (mass distribution) - เช่น ถ้าพูดถึงในโลกนี้ ประเทศที่ใช้กลยุทธ์ Production Concept คงนี้ไม่พ้นประเทศ...จีนนนนน... ประเทศซึ่งมีโรงงานมากที่สุด จากการกำหนดกลยุทธ์นี้ จึงทำให้จีนกลายเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าของโลก โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานที่ต่ำ การขนส่งที่สะดวก เครื่องจักรเทคโนโลยีที่พร้อม และที่สำคัญคือ นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนภาคธุรกิจ 


☑ The #Selling Concept 


คือ เน้นการขาย โดยใช้หลักการกระตุ้นการขาย จากโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด ที่จะทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการขายเชิงรุก (เพราะเนื่องจากโดยปกติแล้ว ถ้าสินค้าไหนที่ไม่ใช่สินค้าจำเป็น ผู้บริโภคก็จะไม่สนใจซื้อสินค้า ผู้ผลิตจึงต้องทำการกระตุ้น เพื่อให้เกิดการซื้อนั่นเอง) ทำให้แนวคิดนี้จะนิยมใช้มากกับประเภทสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการแสวงหาในการซื้อ  - เช่น บริษัทที่ใช้ Selling Concept นี้ คงนี้ไม่พ้น บริษัทประกันต่างๆ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ เราก็จะไม่สนใจซื้อประกัน > ทำให้วิธีการของ บริษัทประกัน เลยต้องเป็นการขายเชิงรุกก่อน ด้วยการใช้โฆษณาให้เห็นถึงความน่ากลัว หรือตระหนักถึงความสูญเสียของการไม่ได้ทำประกัน + การใช้ Tele Sales ในการเข้าถึงลูกค้าส่วนบุคคลโดยตรง 


☑ The #Product Concept


คือ การสร้างสินค้าให้ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยมาจากแนวคิดว่า ถ้าสินค้าดี ยังไงก็ขายได้ (แนวคิดนี้อาจ ไม่สนใจต้นทุน ไม่สนใจคู่แข่ง หรือไม่สนใจแม้กระทั้งความต้องการของตลาด) โดยการมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า - ตัวอย่าง บริษัทที่ใช้แนวคิดนี้ คงต้องยกให้ Apple (ยุคสตีฟจ็อบนะ) ที่ได้สร้าง iPhone (smart phone) เปลี่ยนโลก แนวคิดของจ๊อบ คือการใช้ Product Concept ล้วนๆ ซึ่งจ็อบต้องการสร้างมือถือที่ดีที่สุด โดยไม่มีปุ่มกด น้ำหนักเบาและบาง โดยไม่สนใจต้นทุนในการผลิตเลย และไม่แคร์ถึงพฤติกรรมการใช้งานมือถือของผู้บริโภคแบบปุ่มกดเดิมด้วยซ้ำ


☑ The #Marketing Concept


คือ การสร้างความพึงพอใจและตอบสนองให้แก่ลูกค้า (โดยยึดลูกค้าเป็นหลัก) ซึ่งมาจากแนวคิดว่า ถ้าผู้บริโภคต้องการอะไร เราก็จะสร้างสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดนี้มีจุดเด่น คือ บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เสมอ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อม หรือกระแสสังคม

- ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น บริษัทน้ำดื่มอัดลม Coca Cola ที่ได้วิจัยมาแล้วว่า มีผู้บริโภคส่วนหนึ่ง ที่อยากดื่มน้ำอัดลมเพื่อความสดชื่น แต่ไม่ต้องการน้ำตาลและพลังงานสูง จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ Coke Zero ขึ้นมา สำหรับตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ โดยไม่ยึดติดกับสินค้าตัวเดิม


✖ ไม่ยึดติด

จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น Concept ไหน มันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริษัทผู้ผลิตทั้งนั้น,  ฉะนั้น เราจะต้องวิเคราะห์ตัวเราก่อน ว่าเรามีจุดเด่น จุดแข็งด้านไหน ถึงจะเลือก Concept ให้เหมาะสมกับเราได้ และไม่จำเป็นว่าเราจะต้องยึดเพียง Concept เดียว เราสามารถใช้แนวคิดหลายๆConcept  มาประยุกต์ให้เข้ากันก็ได้ ซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายๆ Concept ที่เกิดขึ้นใหม่ และได้ผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆเอาไว้ เช่น Holistic Marketing Concept ที่รวมทั้งแนวคิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ...