• MarGetting

Concept to Marketplace คืออะไร

เมื่อตั้งธงถูก วีธีการจะมาเอง ... ธงที่ว่า ก็คือ แนวคิด ...

เหมือนกับหลักการตลาดที่ชื่อว่า Company Orientation to Marketplace หรือการกำหนด #Concept to #Marketplace


กล่าวคือ เป็นแนวคิดของการนำจุดแข็งของบริษัท มากำหนดเป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาด หลักการนี้อาจจะเก่า แต่ก็ยังใช้ได้ผลเสมอ เพราะจริงๆแล้ว มันเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและการสร้างจุดยืนให้ตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรจะต้องทำอยู่แล้วในการทำ #SWOT Analysis โดย Concept ของธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็นหลายแบบ ได้แก่ 


☑ The #Production Concept

คือ เน้นการผลิต ผลิต และผลิต โดยการทำยังก็ได้ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุด โดยคำนึงถึงการทำให้ต้นทุนต่ำ (low cost) และผลิตให้ได้เยอะที่สุด (mass distribution) - เช่น ถ้าพูดถึงในโลกนี้ ประเทศที่ใช้กลยุทธ์ Production Concept คงนี้ไม่พ้นประเทศ...จีนนนนน... ประเทศซึ่งมีโรงงานมากที่สุด จากการกำหนดกลยุทธ์นี้ จึงทำให้จีนกลายเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าของโลก โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานที่ต่ำ การขนส่งที่สะดวก เครื่องจักรเทคโนโลยีที่พร้อม และที่สำคัญคือ นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนภาคธุรกิจ 


☑ The #Selling Concept 


คือ เน้นการขาย โดยใช้หลักการกระตุ้นการขาย จากโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด ที่จะทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการขายเชิงรุก (เพราะเนื่องจากโดยปกติแล้ว ถ้าสินค้าไหนที่ไม่ใช่สินค้าจำเป็น ผู้บริโภคก็จะไม่สนใจซื้อสินค้า ผู้ผลิตจึงต้องทำการกระตุ้น เพื่อให้เกิดการซื้อนั่นเอง) ทำให้แนวคิดนี้จะนิยมใช้มากกับประเภทสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการแสวงหาในการซื้อ  - เช่น บริษัทที่ใช้ Selling Concept นี้ คงนี้ไม่พ้น บริษัทประกันต่างๆ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ เราก็จะไม่สนใจซื้อประกัน > ทำให้วิธีการของ บริษัทประกัน เลยต้องเป็นการขายเชิงรุกก่อน ด้วยการใช้โฆษณาให้เห็นถึงความน่ากลัว หรือตระหนักถึงความสูญเสียของการไม่ได้ทำประกัน + การใช้ Tele Sales ในการเข้าถึงลูกค้าส่วนบุคคลโดยตรง 


☑ The #Product Concept


คือ การสร้างสินค้าให้ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยมาจากแนวคิดว่า ถ้าสินค้าดี ยังไงก็ขายได้ (แนวคิดนี้อาจ ไม่สนใจต้นทุน ไม่สนใจคู่แข่ง หรือไม่สนใจแม้กระทั้งความต้องการของตลาด) โดยการมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า - ตัวอย่าง บริษัทที่ใช้แนวคิดนี้ คงต้องยกให้ Apple (ยุคสตีฟจ็อบนะ) ที่ได้สร้าง iPhone (smart phone) เปลี่ยนโลก แนวคิดของจ๊อบ คือการใช้ Product Concept ล้วนๆ ซึ่งจ็อบต้องการสร้างมือถือที่ดีที่สุด โดยไม่มีปุ่มกด น้ำหนักเบาและบาง โดยไม่สนใจต้นทุนในการผลิตเลย และไม่แคร์ถึงพฤติกรรมการใช้งานมือถือของผู้บริโภคแบบปุ่มกดเดิมด้วยซ้ำ


☑ The #Marketing Concept


คือ การสร้างความพึงพอใจและตอบสนองให้แก่ลูกค้า (โดยยึดลูกค้าเป็นหลัก) ซึ่งมาจากแนวคิดว่า ถ้าผู้บริโภคต้องการอะไร เราก็จะสร้างสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดนี้มีจุดเด่น คือ บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เสมอ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อม หรือกระแสสังคม

- ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น บริษัทน้ำดื่มอัดลม Coca Cola ที่ได้วิจัยมาแล้วว่า มีผู้บริโภคส่วนหนึ่ง ที่อยากดื่มน้ำอัดลมเพื่อความสดชื่น แต่ไม่ต้องการน้ำตาลและพลังงานสูง จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ Coke Zero ขึ้นมา สำหรับตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ โดยไม่ยึดติดกับสินค้าตัวเดิม


✖ ไม่ยึดติด

จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น Concept ไหน มันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริษัทผู้ผลิตทั้งนั้น,  ฉะนั้น เราจะต้องวิเคราะห์ตัวเราก่อน ว่าเรามีจุดเด่น จุดแข็งด้านไหน ถึงจะเลือก Concept ให้เหมาะสมกับเราได้ และไม่จำเป็นว่าเราจะต้องยึดเพียง Concept เดียว เราสามารถใช้แนวคิดหลายๆConcept  มาประยุกต์ให้เข้ากันก็ได้ ซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายๆ Concept ที่เกิดขึ้นใหม่ และได้ผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆเอาไว้ เช่น Holistic Marketing Concept ที่รวมทั้งแนวคิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ...

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter