• MarGetting

Disruptive Innovation Model


รูปแบบ : นวัตกรรมใหม่ ที่ถูกสร้างมาแทนที่ หรือทดแทนสิ่งเดิม ลักษณะการเติบโต : สินค้าและบริการ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบบนี้ จะเป็นกราฟ Exponential คือ เป็นการเติบโตแบบยกกำลัง (หรือทวีคูณ) ซึ่งใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงไม่นาน ที่สิ่งใหม่จะมาแทนที่สิ่งเก่า เพราะเนื่องด้วยความพร้อมของระบบ Ecosystems ในทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และปัจจัยแวดล้อม (เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมแบบใหม่ ฯ) ที่มีครบถ้วนแล้ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น นั้นเอง ตัวอย่างเช่น : สมัยก่อน เวลาเราจะฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เราจะต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เท่านั้น , ต่อมา ธนาคารจึงได้สร้างตู้ ATM มาเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมเองได้ ทำให้สะดวกและง่ายขึ้น (สาขาของธนาคาร ถูกแทนที่ ด้วยตู้ ATM) , และปัจจุบัน เราสามารถทำธุรกรรมการเงิน ทั้งหมด ได้จาก Application ใน Smart Phone ซึ่งสามารถทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ (Mobile Banking จึงมาแทนที่ สาขาของธนาคาร ที่เริ่มทยอยปิดตัวลงไป)