• MarGetting

Domino Pizza ออกโฆษณาตัวใหม่ สื่อถึงจุดเด่น

Domino Pizza เป็นร้านฟิซซ่าที่มีชื่อเสียงและผู้นำตลาด Pizza Delivery ส่งถึงบ้าน เพราะมีลูกค้าสั่งผ่านออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงสายส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอเมริกา

ล่าสุด Domino Pizza จึงได้ออกโฆษณา ที่ต้องการสื่อสารถึงจุดเด่นของเขาอีกครั้ง เพราะเขากำลังจะเปิดพื้นที่จัดส่งและรับสินค้า ให้มากขึ้นถึง 150,000 จุดและได้ตั้งชื่อว่า Domino’s Hotspots ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับพิซซ่าอย่างรวดเร็ว เหมือนกับการตัดริบบิ้นเปิดงานเลยทีเดียว


วิเคราะห์ การตลาด
  • จากพฤติกรรมผู้บริโภคในอเมริกา ที่ชอบสั่งพิซซ่ามาทานบ้าน หรือต้องการเลี้ยงแขกเวลามาที่บ้าน การสั่งซื้อออนไลน์ทางเว็ปไซต์ของ Domino Pizza จึงเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคเลือก

  • จึงทำให้เกิดการขยาย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (PLACE) ที่ต้องเพิ่มตาม เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

  • จึงเป็นที่มาของโฆษณาชิ้นนี้ ว่าเขากำลังจะเปิดตัว Domino’s Hotspots® ที่มีมากถึง 150,000 จุด และ Concepts ของโฆษณาต้องการจะสื่อว่า การมีจุดส่งพิซซ่าที่เยอะ จะทำให้คุณได้รับพิซซ่าได้เร็วเหมือกับการตัดริบบิ้นเปิดงาน

  • โฆษณาชิ้นนี้ จัดเป็นประเภท Local Advertising หรือ Retail Advertising ลักษณะการโฆษณาจะเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเชิญชวนหรือเสนอด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด

cc. https://www.dominos.com

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter