• MarGetting

IKIGAI : อิคิไกกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีคุณค่า

ถ้าถามถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต แต่ละคนก็คงมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ใช่ไหม ... บางคนเลือกไคว้คว้าหาความสำเร็จ จากหน้าที่การงาน บางคนเลือกฐานะ เงินทองเป็นหลัก บางคนเลือกทำสิ่งที่รัก บางคนเลือกชื่อเสียง การยอมรับในสังคม หรือบางคน แค่ต้องการช่วยเหลือสังคม ก็พอแล้ว ฯลฯ

นี้แหละ คือ จุดมุ่งหมาย หรือความต้องการที่แตกต่างกันของคนเรา แต่ !!! เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เหล่านั้น มันจะสามารถมาเติมเต็ม และสร้างความสมดุลให้กับชีวิตเราได้อย่างแท้จริง แบบที่คิดไว้ ...

จากความสงสัยนี้ ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง จึงทำให้เราหายไปสักพัก ฮาๆ ก็เพราะไปค้นหาคำตอบข้อนี้มาแหละ ... ว่ามีแนวคิดไหนไหม ? ที่จะมาช่วยเป็นตัวชี้วัด หรือประเมินว่า จุดมุ่งหมายของชีวิต ที่เราตั้งไว้ มันจะสามารถมาเติมเต็มเราได้จริงๆ

จึงได้ไปเจอแนวคิดหนึ่งของญี่ปุ่นมา ที่เราว่า แนวคิดนี้ สามารถมาช่วยตอบเราเรื่องการใช้ชีวิตให้สมดุลได้อย่างยั่งยืน ... #มาร์เก็ตกัน

แนวคิดนี้ ชื่อว่า Ikigai อิคิไก คืออะไร ?

อิคิ แปลว่า การใช้ชีวิต | ส่วน ไก แปลว่า ผลลัพธ์หรือคุณค่า รวมกันจึงหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต หรือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่มีมานานแล้ว และแนวคิดนี้ ทำให้เราเห็นว่า ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนแก่ ...

โดยแนวคิดนี้ ต้องผ่านการวิเคราะห์จาก 4 ด้าน คือ


1. สิ่งที่เรารัก (What you LOVE)

อะไร คือ สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบทำ หรือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข …

2. สิ่งที่เราทำได้ดี (What you are GOOD AT)

อะไร คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้เก่งกว่าคนอื่น หรือเป็นจุดเด่นของเรา ...

3. สิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ (What you can be PAID FOR)

อะไร คือ สิ่งที่จะสร้างรายได้ เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ นั้นเอง ...

4. สิ่งที่สังคมต้องการ (What the World NEEDS)

อะไร คือ สิ่งที่สังคมหรือโลกต้องการ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม

เมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้ว ก็นำแต่ละด้านมารวมกัน กลายเป็น ...


1. Passion (แรงบันดาลใจ ความหลงใหล)

คือ เกิดจากสิ่งที่เรารัก และสิ่งที่เราทำได้ดี จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้เราเต็มใจทำมัน

เช่น : บางคนชอบถ่ายรูป , บางชอบการท่องเที่ยว ผจญภัย คนเดียว , บางคนชอบการกิน , บางคนชอบดนตรี ฯลฯ

2. Profession (ความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ วิชาชีพเฉพาะทาง)

คือ เกิดจากสิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้เก่ง และสิ่งนั้นสามารถสร้างรายได้ให้เรา เลี้ยงตัวเองได้ และอาจกลายเป็นอาชีพของเรา เช่น : เพราะทำอาหารเก่ง จึงเลือกเป็นเชฟ , เพราะร้องเพลงเพราะ จึงเลือกเป็นนักร้อง , เพราะเขียนโค๊ดเป็น จึงเป็นนักพัฒนาโปรแกรม ฯลฯ


3. Vocation (ทักษะหรืองานเพื่อสังคม)

คือ เกิดจากสิ่งที่สังคมต้องการ หรือสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่น และสิ่งนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนให้เรา (ซึ่งผลตอบแทนด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปนะ)

เช่น : การพูดการสอน ให้ความรู้กับคนอื่น จนสังคมให้ความเคารพ , การเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสิ่งแวดล้ม จนได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ , หรือทนายที่อยากช่วย ว่าความให้กับคดีที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ฯลฯ

4. Mission (พันธกิจหรือสัญญาใจ)

คือ เกิดจากสิ่งที่เรารัก ทำแล้วมีความสุข และสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับสังคมหรือโลก เช่น : การนำรายได้บางส่วนไปบริจาคแก่สังคม มูลนิธิ , การเข้าไปช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง , การรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ (เป็นการตอบแทนทางสังคม ที่เราทำแล้วมีความสุข)

สรุป : ถ้าดูวงกลมในรูป จะเห็นว่าผลลัพทธ์ที่จะนำไปสู่จุดของ อิคิไก นั้น จะต้องเกิดจากการวิเครราะห์กันขึ้นทั้ง 4 ด้าน ผ่านการค้นหาตัวเราให้เจอในแต่ละด้าน จากนั้น นำสิ่งที่มีเหมือนกันมาเชื่อมโยง รวมกัน > ก็จะเจอสิ่งที่ใช่ และเหมาะสำหรับเรา แล้วนำพาไปสู่ความสมดุลของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน ...

📌 ขอตัวอย่างบุคคล ที่เราเห็นภาพได้ชัดเจน ก็คือ “ พี่ตูน “

พี่ตูน มีสิ่งที่รักและทำได้ดี คือ การร้องเพลง และการวิ่ง พี่ตูน จึงเลือกนำการวิ่งนั้น มาช่วยเหลือ ตอบแทนสังคม โรงพยาบาล รณรงค์ให้คนออกกำลังกาย ฯ หรือแม้แต่การนำเสนอผ่านเสียงเพลง ก็เพื่อใช้เป็นแรงใจให้กับผู้คน นี้แหละ มันคือ พันธกิจหรือสัญญาใจ นั่นเอง

📌 ถามว่า ประโยชน์ของการมองหาความสมดุลให้กับชีวิต จากแนวคิดของอิคิไก คืออะไร ?

- เราว่า ความเครียด ความทุกข์ จากการทำงาน จะลดลง

- ชีวิตของเรา จะมีความหมายขึ้นมา เพราะเรารู้แล้วว่า เราทำมันเพื่ออะไร ?

- เราจะรู้ว่าเวลามีคุณค่ามาก เพราะเวลาของชีวิต คือ การนับ Countdown

- ถ้าเราเจอความสมดุลแล้ว เราจะไม่โหยหาสิ่งอื่นเกินความพอดี

- อาจจะทำให้เราอายุยืนขึ้น มีความสุขมากขึ้น (จากตัวอย่างคนญี่ปุ่น)

- สังคมจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ

📌 สุดท้าย : หวังว่าแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังมองหาคำตอบ ให้กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพราะเรามองว่าในยุคนี้ ยุคที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การถูกทดแทนด้วยสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย อย่างรวดเร็ว การมองหาความสมดุลและความยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ...


TIPS การที่เราจะมองเห็นภาพรวม เราจะต้องหยุดนิ่งและไม่วิ่งตามโลก เพราะถ้าเรามองขณะวิ่ง เราจะเห็นแค่ทาง ... แต่ถ้าเราหยุดวิ่ง เราจะเห็นทั้งทาง คนรอบข้าง และตัวเราเอง ...

ขอบคุณ : เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ IKIGAI The Japanese Secret to a Long and Happy Life #แนวคิด #การใช้ชีวิต #แรงบันดาลใจ #สมดุล #ยั่งยืน #คุณค่า

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter