• MarGetting

POEM - ประเภทสื่อในทางการตลาด

ทำไมต้องรู้จักประเภทของสื่อในทางการตลาด ?


ก็เพราะการที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องใช้สื่อต่างๆ ในการสื่อสารออกไป ซึ่งเราก็ควรต้องรู้จักประเภทของมันก่อน ... เราก็ควรจะรู้ว่า สื่อแต่ละประเภทมีหน้าที่อะไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร และอันไหนเหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เรากำหนดไว้ ... 

โดยประเภทสื่อทางการตลาด จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

POEM มาจากคำว่า Paid Media , Owned Media , Earn Media

Paid Media 

หมายถึง สื่อที่ต้องเสียเงินซื้อมา เพื่อให้ได้มาเป็นสื่อของเรา เพียงชั่วคราว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ สื่อโฆษณา นี้แหละ

ตัวอย่างเช่น : การเช่าป้าย Billboard , การซื้อโฆษณาในช่องทีวี , การซื้อคำใน Google Adword , การจ้าง Influencer รีวิวสินค้า ...

ข้อดี :

สามารถสร้างได้ง่าย แบรนด์เป็นเจ้าของสื่อได้ (ควบคุมได้บางส่วน)

สามารถเลือกช่องทางการโฆษณาของสื่อได้ 

เหมาะกับการใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการทำการตลาด 

สามารถใช้สร้างการรับรู้ได้ดี 


ข้อเสีย :

ต้องใช้เงิน หรืองบประมาณ ในการลงทุน 

ซึ่งบางสื่อ ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมาก 

มีช่วงเวลาที่จำกัด (เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อจริงๆ)

Owned Media 

หมายถึง สื่อที่เราเป็นเจ้าของเอง หรือซื้อที่เรา ไม่ต้องเสียเงินในการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์เรา

ตัวอย่างเช่น : Website , ป้ายหน้าร้านค้า , อีเมล์บริษัท , รถยนต์ที่แล็ปสติ๊กเกอร์ของแบรนด์  ... 


ข้อดี :

ไม่เสียเงิน ในการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ หรือบอกข่าวสารของแบรนด์ 

สามารถจัดการบริหาร เนื้อหา Contents ได้เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

สามารถวัดผล ข้อมูล สถิติ การวิเคราะห์ หรือฟีดแบค ได้ด้วยโดยตรง

เป็นสื่อที่สามารถสร้างยอดขายได้ด้วย


ข้อเสีย :

การมองเห็นของผู้บริโภคที่มีอยู่จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าของเรา

ไม่สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆได้ 

Earn Media 

หมายถึง สื่อที่เราได้มา แบบไม่เสียตัง แต่เราก็ไม่ใช้เจ้าของสื่อ 

ตัวอย่างเช่น : การรีวิวสินค้าเราของ Blogger (ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเรา) , การแชร์เนื้อหาของแบรนด์เราผ่านสื่อต่างๆ , การบอกต่อของผู้บริโภคถึงการใช้สินค้าเรา ... 


ข้อดี :

ไม่มีเสียตังในการสร้างสื่อ

ซึ่งถ้าเป็นเรื่องราวที่ถูกสื่อสารไปนั้น เป็นเรื่องที่ดี ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้กับผู้บริโภคได้


ข้อเสีย :

ไม่สามารถควบคุม จัดการสื่อ ประเภทนี้ได้เลย

ถ้าเป็นเรื่องราวที่ถูกสื่อสารไปนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ดี ก็จะสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์ได้

สุดท้าย แล้ว Facebook Fanpage , Instagram Business , Youtube Channel เป็นสื่อประเภทไหน ? 

> ผมมองว่า มันเป็นการประยุกต์สื่อทั้ง 3 แบบรวมกัน คือ เราสามารถสร้างเนื้อหาข้อมูลของแบรนด์มาสื่อสารได้ แต่เราก็ไม่ใช้เจ้าของสื่อนั้นจริงๆ เป็นเพียงแค่การยืมใช้เท่านั้น และถ้าอยากโปรโมทเพิ่ม ก็สามารถซื้อโฆษณาเพิ่มได้ รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป ก็สามารถรวมแชร์ หรือกล่าวถึงแบรนด์เราได้ด้วยเช่นกัน มันจึงเป็นทั้ง Earn Media ,  Paid Media และ Earn Media. 

Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter