• MarGetting

รูปแบบธุรกิจขนส่งที่กำลงมาแรง

จากตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโต และแข่งขันกันอย่างดุเดือด ไม่ใช่เฉพาะบริษัทในประเทศเราอย่างเดียว แต่บริษัทจากต่างประเทศก็เข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าแห่งการขนส่งคือ จีน

ซึ่งแนวโน้มธุรกิจขนส่งพัสดุในปีนี้ จะมีการแข่งขันดุเดือดมากขึ้น เพราะจากตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่กำลังเติบโต และมูลค่าสูงถึง 3.05 ล้านล้านบาท และยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก 

โดยปีนี้จะมีเทรนด์โลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ 


การบริการรับฝากพัสดุ และมารับพัสดุตามจุดที่ให้บริการ ที่สะดวกมากขึ้น ที่เรียกว่า DropBox 

การจัดส่งพัสดุภายในวันเดียว ที่เรียกว่า Sameday Delivery ซึ่งตอนนี้มีหลายเจ้าให้เลือกใช้แล้ว

รูปแบบการชำระเงินปลายทาง ที่เรียกว่า COD , Cash On Delivery ก็ยังคงได้รับความนิยม และมีสัดส่วนสูงมากขึ้น และอาจรวมถึงการชำระเงินแบบใหม่ เช่น QR Code หรือ E-Wallet ต่างๆ

บริการขนส่งแบบห้องเย็น สำหรับสินค้าที่ต้องเก็บในความเย็นเสมอ เช่น ไอศครีม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้สด 

การขนส่งเฉพาะทางจะเกิดขึ้น เช่น Food Delivery ส่งเฉพาะอาหารพร้อมทาน , Documents Delivery ส่งเฉพาะเอกสาร การวางบิล เอกสารทางธุรกรรมต่างๆ

การใช้ Big Data และ AI มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขนส่งของผู้ส่งและผู้รับ เช่น การส่งของให้ลูกค้าเจ้าประจำ ระบบจะจัดสต็อคสินค้าให้อัตโนมัติ จากข้อมูลเก่า เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการจัดส่ง ทำให้ต้นทุนต่ำลงและได้ของตามกำหนด

Application ด้านการขนส่งจึงต้องเกิดขึ้น เพื่อรองรับระบบต่างๆ และสะดวกต่อการใช้งาน

สุดท้าย คือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะสะดวก รวดเร็ว ง่ายขึ้น เพราะการขยายตัวของแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส ที่เชื่อมต่อกันอย่างเสรี ปราศจากการกีดกันของนโยบายทางภาครัฐ