• MarGetting

พฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วงสงกรานต์ ที่แบรนด์ควรรู้


พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่าย ช่วงสงกรานต์ ที่แบรนด์ควรรู้

เนื่องจากช่วง เทศกาลสงกรานต์นี้ เรียกได้ว่าเป็น Special Event ใหญ่ประจำปีของเรา ที่มีวันหยุดหลายวัน ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเงินมากมายในช่วงนี้ ฉะนั้น กลยุทธ์ในการทำการตลาดของแบรนด์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่แบรนด์จะต้องนำเสนอตัวสินค้า ให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้ได้ ซึ่งจะต้องเข้าให้ถูกช่วงเวลา เพราะผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้ว ... 


" ช่วงเวลา บ่งบอกถึงการใช้จ่ายเงิน "

ซึ่งข้อมูลที่นำมาแปรความนี้ ได้มากจากการสถิติ(ตัวเลข) ที่บ่งบอกถึงการจับจ่ายใช้เงิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช่น กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง จะทำในช่วงสงกรานต์ในปีนี้ 2562 คือ การซื้อของ คิดเป็น 81.8% (ซึ่งส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอยู่แล้ว)  หรือการใช้จ่ายเงิน สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232.25 บาทต่อคน เลยทีเดียว ... 

โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เป็น 4 ช่วงเวลา


1. ช่วง 1-2 อาทิตย์ก่อนวันสงกรานต์ (Before Festival)


เป็นช่วงเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ โดยประมาณ คือ ปลายเดือนมีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน ก่อนถึงวันหยุดสงกรานต์พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงนี้ จะมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆ เช่น การเตรียมซื้อของเข้าบ้าน หรือซื้อของเพื่อไปฝากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ผู้บริโภคจะมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงนี้จะพีคมาก ส่วนทางออฟไลน์ จะมีความต้องการซื้อในะดับปกติอยู่ฉะนั้น ช่วงนี้ธุรกิจหรือแบรนด์ ที่ขายออนไลน์ จะต้องฉวยโอกาสช่วงนี้ไว้ก่อน เพราะผู้บริโภคกำลังเริ่มจับจ่ายใช้สอย ช่วงนี้ต้องออกแคมเปญ โปรโมชั่น เพื่อมาดักลูกค้าไว้ก่อน

2. ช่วง 3-4 วันสุดท้าย ก่อนวันสงกรานต์ (Last Order Before Festival)


คือ ช่วงวันที่ 8-11 เมษา ก่อนถึงวันหยุดสงกรานต์ช่วงนี้จะมีกลุ่มผู้บริโภคอีกหนึ่งกลุ่ม ที่พึ่งจะหันมาเตรียมตัวซื้อของ เป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายสูงขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ถ้าเหลือ 1-2 วันสุดท้ายก่อนปิดสงกรานต์ ในการซื้อของออนไลน์จะลดลง เพราะผู้บริโภคจะทราบว่า ถ้าสั่งซื้อตอนนี้ อาจจะได้รับสินค้าไม่ทัน เลยทำให้อัตราการซื้อของออนไลน์ลดลงในทางออฟไลน์ คือ ช่วงที่ผู้บริโภค หันมาให้ความสนใจกับการซื้อผ่านหน้าร้านเพิ่มขึ้น มีความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นฉะนั้น ช่วงนี้แบรนด์ ไม่จำเป็นต้องทำแคมเปญ หรือโปรโมชั่นแล้ว เพราะผู้บริโภคมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าอยู่แล้ว เขาจะซื้อทันที โดยไม่สนใจโปรโมชั่น เพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ว ...

3. ช่วงวันสงกรานต์ (During Festival)


เป็นช่วงที่ผู้บริโภคเดินทางถึงบ้านหรือสถานที่ท่องเที่ยว เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ชีวิตกับครอบครับ มีการฉลองและสังสรรค์ดังนั้น การพยายามที่จะขายของในช่วงนี้ มักจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะการ Shopping Online จะมีความต้องการซื้อน้อยมาก แต่การขายผ่านทาง Offline หรือหน้าร้าน ยังมีความจำเป็น และมีความต้องการมากอยู่ เพราะผู้บริโภคถือเงินสดไว้ในมือ (ถ้าธุรกิจไม่ปิด ไปเที่ยวเหมือนผู้บริโภค ก็สามารถสร้างยอดขายได้ มากกว่าปกติแน่นอน)แนะนำ กลยุทธ์ช่วงนี้ ให้แบรนด์ เน้นการสื่อสาร เล่าเรื่อง หรือสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อกับแบรนด์หรือตัวสินค้า จะดีกว่า และอาจะเชื่อมโยงมาให้เข้ากับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้ (ไม่ต้องไปเน้นโพสขายของหรอก เพราะมีความต้องการซื้อน้อย)

4. หลังสงกรานต์ (After Festival)


เป็นช่วง หลังวันหยุด ผู้บริโภคกลับมาทำงานแล้ว และเนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินไปในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรฉะนั้น การใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคช่วงนี้ จะน้อยลงอย่างมาก และจะกลับมาใช้จ่ายแบบปกติ คือ ปลายเดือนเมษายนเลย , ซึ่งความต้องการซื้อสินค้าในทางออฟไลน์ จะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่า ความต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่มีความจำเป็นมากกว่าสิ่งที่แบรนด์ ทำได้ คือ สร้างการรับรู้ และความต้องการในสินค้า ให้กับผู้บริโภคไปก่อน รอจนถึงปลายเดือน ก็จะมียอดการสั่งซื้อที่สูงขึ้น และกลับมาเหมือนเดิม 

ส่วนเนื้อหาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผู้บริโภค ชอบแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์

ซึ่งแบรนด์ ก็สามารถนำหัวข้อพวกนี้ มาสร้างเป็นเนื้อหา และเชื่อมโยงสินค้าเข้าไปแอบแฝง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามรถสร้างการรับรู้ได้อย่างดี ในช่วงเทศกาลกรานต์ ...


(อันดับ 1) เรื่องครอบครัว (Family) : ช่วงสงกรานต์ พฤติกรรมของคนไทย จะมีการพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกันมากที่สุด ซึ่งเราจะเห็น การโพสรูปภาพครอบครัวในสื่อสังคมออนไลน์ อย่างแน่นอน

(อันดับ 2) เรื่องการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว (Lifestyle) : รองลงมา คือ การโพส การถ่ายรูป สถานที่ที่ไปเที่ยว , การเล่นน้ำสงกรานต์ , การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฯ

(อันดับ 3) เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) : ถ้ามีการสังสรรค์ การฉลอง ก็ต้องมีอาหารและเครื่องดื่ม พฤติกรรมของคนเราก็จะโพสเรื่องนี้ต่อมา