• MarGetting

THAILAND ZOCIAL AWARD 2019

จากงาน Thailand Social Awards 2019

เราได้สรุปข้อมูลตัวเลขของสื่อโซเชีลมีเดีย ในประเทศไทย มาร์ให้ดู ...


1. ด้านผู้ใช้งาน Social Media   - Facebook ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย (มีผู้ใช้งานถึง 53 ล้านuser) ลองลงมาคือ Instagram และ Twitter - แต่ผมว่ามีประเด็น : คือ จำนวนของผู้ใช้งาน Facebook โตขึ้นเพียงเล็กน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 59-60 ทำให้เรารู้ว่า ผู้เล่น Facebook มีจำนวนจำกัดแล้ว และลองสังเกตุเด็กรุ่นใหม่ ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้งาน Facebook อีกแล้ว ...  - กลับกลายว่าเป็น Instagram มีผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยมากกว่า (ถึงแม้ตอนนี้จะมีผู้ใช้งานยังไม่มาก แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมาก)


2. จำนวนข้อความที่เราส่งผ่าน Social Media - สอดคล้องกับพฤติกรรมของเราในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมีการส่งข้อความหากันถึง 5.3 พันล้านครั้ง จากการเสพสื่อทางออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด


3. Digital Society ได้เกิดขึ้นแล้ว - ตัวเลขที่น่าสนใจ คือ การเข้าถึงสื่อ Social Media ผ่านทาง Smart Phone เกือบจะ 100% แล้ว - ผมบอกได้เลยว่า ตัวเลขนี้ ถ้าธุรกิจไหน ไม่เข้าถึงออนไลน์, Social Media หรือการรับรองผ่าน Smart Phone เตรียมตัวโบกมือลาได้เลยครับ


4. Social Media Award 2018 ก็คือ Thai NavySeal - รางวัลนี้ เกิดจากสังคมที่ช่วยเหลือกัน ผ่านสื่อ Social Media ทำให้เกิดพลังและกระแส ผ่านการแชร์ข้อมูล บอกต่อเรื่องราว ไปในทางที่ดีและมีประโยชน์ ทำให้ Thai NavySeal ได้รับรางวัลนี้ไปครับ


5. Brand ที่มีการทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media Platform ต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ - ตามภาพครับ