• MarGetting

สวัสดิการของพนักงานยุคใหม่ ปี 2019

จากข้อมูลในบริษัทต่างประเทศ ได้บอกว่า พนักงงานยุคใหม่ ต้องการใช้ชีวิตอย่างสมดุลของชีวิต (Work-Life Balance) ตัวเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงในการทำงานได้ สวัสดิการจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยของคน(พนักงาน)  และองค์กรใหญ่ๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการพนักงงานให้เหมาะสมกับการทำงานในยุคปัจจุบันแล้ว มีอะไรบ้าง  มาร์ดูกัน ... 

1. ด้านสุขภาพ (wellness programs)


เช่น Wellness Initiatives และ Health Insurance แน่นอนว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของพนักงาน คือ สุขภาพ ถ้าสุขภาพของพนักงานดี ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีด้วย  แต่สำหรับพนักงานรุ่นใหม่หรือพนักงานที่อายุยังน้อย สวัสดิการสำหรับคนกลุ่มนี้ จะเป็นการสวัสดิการที่ให้พนักงานเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น สามารถเบิกค่าคอร์สโยคะ ค่าบริการฟิตเนส หรืออุปกรณ์กีฬาได้ , ส่วนสำหรับพนักงานที่สูงอายุแล้ว เขาเริ่มมีความเสี่ยงสูง ฉะนั้น อาจจะเพิ่มเป็นประกันสุขภาพด้วย


2. ด้านวันหยุด วันพักร้อน (paid time off and paid holidays)

การให้วันหยุดและวันพักร้อน แก่พนักงงาน , สำหรับคนยุคใหม่ เขาต้องการความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (work-life balance) การที่มีวันหยุด หรือวันลาพักร้อนให้ จึงเป็นสวัสดิการที่สำคัญในการจูงใจให้พนักงานมีความสุขกับองค์กร โดยการกำหนดให้สามารถหยุดได้กี่วันต่อปี แต่บริษัทไม่ควรมีเงื่อนไขในการใช้วันหยุดนั้น  เพราะนี้คือความยืดหยุ่นของพนักงานแต่ละคนที่เขาจะใช้วันหยุดที่ไม่เหมือนกัน


3. ด้านสถานที่หรือเวลาการทำงาน (flexibility around work location or hours)


รูปแบบการทำงานถูกปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของคน เนื่องจากสถานที่ทำงานอยู่ไกล หรืออยู่ในตัวเมือง ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน หลายชั่วโมง ประกอบกับความพร้อมของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบแล้ว องค์กรสมัยใหม่ จึงไม่มีการจำกัดสถานที่ทำงาน เช่น ถ้าบางวันไม่มีการประชุม คุณสามารถทำงานที่บ้าน หรือที่ Working Space อื่นๆได้ หรือบางคราวมีการเช่าห้องในร้านกาแฟ เพื่อประชุมคุยงาน ก็เริ่มเห็นกันได้ในไทยแล้ว  เพราะฉะนั้น สถานที่ทำงานและเวลาทำงาน สามารถยืนหยุ่นได้ ขอแค่งานเสร็จตามกำหนดเป็นพอ


4. ด้านการศึกษา (student loan assistance)


นอกจากปัจจัยส่วนตัวของพนักงานแล้ว องค์กรจำเป็นต้องดูแลคนรอบข้างของพนักงานด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การให้กู้เงินสำหรับการศึกษาเล่าเรียนของลูก , หรือในกรณีที่ไม่ลูก และพนักงานต้องการเรียนต่อป.โท-เอก องค์กรก็จะช่วยออกเงินค่าเล่าเรียนให้

สวัสดิการข้อนี้ มีส่วนช่วยสร้างความภักดีของพนักงานต่อองค์กร (employee loyalty) และจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในทางอ้อม เพราะถ้าเกิดพนักงานมีการกู้เงินไป จะทำให้บริษัทสามารถการันตีได้ว่า อย่างน้อย พนักงานจะต้องอยู่กับองค์กรให้ครบตามสัญญาการใช้เงิน โอกาสที่เขาจะย้ายงานจึงมีน้อย

 

5. ด้านรูปแบบการใช้ชีวิต  (lifestyle Spending Accounts)


จากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การใช้จ่ายกับสิ่งที่ตนเองชอบแตกต่างกัน นี้จึงเกิดเป็น สวัสดิการในด้าน Lifestyle ขึ้นมา เพื่อตอบสนองพนักงานในยุคใหม่ เช่น บางคนชอบไปงานวิ่งมาราธอน  บางคนชอบไปเล่นสกี้ บางคนชอบเล่นวีดีโอเกมส์  บางคนชอบไปสปา หรือบางคนชอบท่องเที่ยว  ก็สามารถนำรายจ่ายของแต่ละคนมาเบิกได้ ภายใต้งบประมาณที่เท่ากัน

สุดท้าย :  หลักการตลาดสมัยใหม่ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน สวัสดิการของพนักงานในอนาคต ก็จะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน ที่สวัสดิการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องอิงกับปัจจัยส่วนบุคคลให้มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานของคนรุ่นใหม่ให้ได้  ก็จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ...