• MarGetting

3 ผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ : YWN Influencer

3 ผู้เล่น ที่นักการตลาด จะต้องจับตามอง...

จะมีประโยชน์อะไร เมื่อ Presenter มีหน้าที่แค่ถูกจ้างมาเพื่อให้ถือสินค้า แต่ไม่ได้ใช้สินค้านั้นจริงๆ บทบาทของ Presenter จึงเป็นแค่คนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แบรนด์เท่านั้น แต่ไม่อาจสร้างยอดขาย หรือการบอกต่อได้ นักการตลาดจึงต้องหาคนที่จะมาช่วยเรื่องการบอกต่อ เพื่อให้เกิดการ Action ต่อสินค้าที่แท้ทรู > จึงก่อกำเนิดกลุ่มคนที่ชื่อว่า Influencer ขึ้นมา...

คำว่า Influencer ก็คือ ผู้ที่มีอิทธิพล ที่มีคนติดตามหรือมีเครือข่ายสังคม มีความรู้ในด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญ และไม่ว่าจะพูดอะไร หรือแนะนำสินค้าใด จะส่งผลกระทบถึงสินค้านั้น ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี (ซึ่งแตกต่างจากพรีเซนเตอร์ ที่จะพูดแต่ด้านดี ก็เพราะถูกจ้างมาหนิ)

โดย Kotler ได้บอกไว้ว่า จะมีผู้เล่น 3 คน ที่นักการตลาดควรจะจับตามอง ในอนาคต เพราะจะมีอิทธิพลต่อแบรนด์อย่างมาก ก็คือ YWN Influencer

☑ Youth วัยรุ่น  - อย่างแรกเลย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่กล้าลองสิ่งแปลกใหม่ ในทางการตลาด เรียกว่า Early Adoptor คือ กลุ่มคนแรกๆ ที่ชอบซื้อสินค้ามาลองก่อนชาวบ้าน (ที่ iPhone รุ่นแรก เกิดได้ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้แหละ เกิดจากการลองดู เจ๋ง แตกต่าง บอกต่อ แพร่กระจาย) - อย่างที่สอง วัยรุ่นเป็นวัยที่นำกระแส (Trendsetter) จะเห็นได้ว่าคำใหม่ๆแปลกๆ (เช่น นก ไก่ กา เท โยน ...) ก็เกิดจากวัยนี้ เพราะเป็นวัยที่ต้องการความแตกต่าง ต้องการทุกสิ่งอย่างในทันที มีความคลองตัวสูง ทำให้ตามกระแสได้รวดเร็ว (จนนักการตลาดแบบผมยังตามไม่ทัน)  - อย่างที่สาม เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงวิถี (game changer) นั้นคือ ในอนาคต กลุ่มคนเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อโลกอย่างมาก เนื่องจากเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงทำให้วัยนี้ มีพลังงานที่จะสามารถขับเคลื่อนโลกได้ อย่างที่เขาต้องการ 

☑ Women ผญ เป็นเพศที่รวบรวมข้อมูลได้ดี เช่น มีการค้นหา เปรียบเทียบ ดูรายละเอียดสินค้า โปรโมชั่น มากกว่าผู้ชาย (จึงเป็นช่องว่างที่ทำให้นักการตลาดเข้ามาแทรกแซงได้) และยังมีพฤติกรรมชอบพูดคุยปรึกษาในกลุ่มของตัวเองด้วย (ทำให้เป็นการบอกต่อที่ดีมาก เพราะเกิดจากคนใกล้ชิด)

☑ Netizen คนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ เป็นคนที่ชอบเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ (Social Connector) คนกลุ่มนี้จะทำให้เกิความสัมพันธ์แบบหลายคนต่อหลายคน โดยอาจจะมีกลุ่มคนที่ติดตามเขาอยู่ กลุ่มคนเหล่านี้ ยังมีพฤติกรรมเป็นนักปลุกปั่นกระแส ที่กล้าแสดงออก รวมถึงการเป็นผู้สร้างสรรค์ content ในโลกอินเตอร์เน็ตอีกด้วย (เช่น Net Idol, Youtuber) 

✖ ไม่ยึดติด  จะเกิดอะไรขึ้นถ้า #Influencer ถูกจ้างมาเป็น #Presenter เมื่อบทบาทของการบอกต่อในฐานะผู้บริโภค (ตำแหน่ง Influencer) ถูกเปลี่ยนมาเป็นบทบาทในการประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์ (ตำแหน่ง Presenter) > เมื่อจุดยืนเปลี่ยน ก็ต้องมีบางสิ่งเปลี่ยนแน่นอน  - อาจเกิดตำแหน่งใหม่ ที่เหมาะสมกว่า ทำให้เกิดคำว่า Brand Ambassador (BA) ขึ้นมา ซึ่งจะมีความสำคัญต่อแบรนด์ มากกว่า Presenter โดย BA จะเหมือนเป็นตัวแทนแบรนด์ ที่รู้ข้อมูลของแบรนด์ละเอียดกว่า Presenter และมีการใช้สินค้านั้นจริงๆ ถึงจะพูดออกมาได้